Niveli bazë

Akademia Estetike Evropiane ofron diçka krejt të re në vitin 2020 dhe diçka që na dallon nga qendrat e tjera të trajnimit profesional për Microblanding. Ne aktualisht ofrojmë një kurs dy pjesësh për nivelin Bazik.

» Paketë profesionale për fillim (të gjithë materialin e nevojshëm arsimor për rreth 50 trajtime)
» Dy faza të trajnimit, e para që është një kurs tre-ditor dhe faza e dytë është një trajnim dy-ditor.
» Tre teknikat 1.Microblanding, 2. Pluhuri, 3. Microblanding dhe Pluhur
» Mbështetje e plote në pritje të përfundimit të kursit
» Dy certifikata (Microblanding – Niveli bazë dhe certifikata e pluhurit)

PAKETË PROFESIONALE FILLIMI (për 50 përdorime)

» 4 x pigmente te vetullave
» 2 x mbajtëse klasike e gjilpërave
» 50 x brisqe
» 2 x mbajtës
» Laps për skicim
» Lëng qumështor
» Matës
» Uniformë

Programi I Trajnimit:

Faza 1

Pasi të nënshkruhen kontratat të gjithë të trajnuarit marrin një libër. Studenteve ju kërkohet maksimumi 3 ditë për të zotëruar përmbajtjen e librit ( kjo kohë ndryshon dukshëm nga personi ne person, disa mund të kenë nevojë për një ditë disa për tre ditë) Ky libër ofron sfond teorik për tema të tilla si lëkura, forma e vetullave, teknika për tërheqjen e qimeve, ngjyrat, shpjegime të plota për llojet e klientëve që mund të ofrojmë shërbime për arsye mjekësore ose për arsye të tjera. Një tjetër segment i rëndësishëm ka të bëjë me standardet e higjienës që nënkuptojmë një trajtim që është plotësisht steril dhe i sigurt për klientin. Libri gjithashtu përmban kapituj që kanë të bëjnë me mënyrën e përdorimit të pajisjes microblanding, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e saj në mënyrë që të sigurohemi që të gjitha materialet janë plotësisht steril.

BECOME european esthetic academy STUDENT

Faza 2

Dita 1 – Prezantimi teorik + Ushtrime praktike në Simulator-ët e lëkurës

Të trajnuarit fillojnë menjëherë punën në lëkurë artificiale. Ata marrin mësim se si duhet të punojnë me mbajtësin, sa presion të përdorin, si ta shtrëngojnë lëkurën, të gjejnë një pozicion të duhur pune. Gjatë gjithë Ditës së parë, të trajnuarit do të punojnë në pozicionin e duhur të dorës dhe do të mësohen me pozicionin e vetëm të duhur të dorës në trajtimet me mikroblanding. Përveç kësaj, të trajnuarit do të kalojnë përmes një kursi teorik dy orësh (me prezantime video të përfshira) në çdo gjë që nga fillimi deri në fund të trajtimit, aktivitetet pas trajtimit dhe korrigjimet e para të shiritave, si dhe marrja para dhe pas fotove

Dita 2 – Praktika në modele-vullnetarë

Dita e dytë është e përkushtuar për të punuar në modele-vullnetarë (ju sillni modelin tuaj vullnetar dhe nëse nuk jeni në gjendje ta gjeni, mund të punoni në një nga kolegët tuaj). Të trajnuarit ndahen ne grupe pasi trajnimi për modelin vullnetar zgjat rreth dy ore. Pjesa e mbetur e ditës mund të përdoret për të praktikuar Simulator-ët e lëkurës, si dhe për të vëzhguar punën e kolegëve tuaj. Prandaj, dita e dytë nuk ka një kohë të caktuar të fillimit ose përfundimit Vendimi se si të shpenzojnë kohën pas trajtimit varet vetëm nga trajnuesi. Çdo praktikë që bëhet tek modeli vullnetar mbikëqyret plotësisht nga mësuesi, duke siguruar që nuk ka gabime për të cilat mësuesi nuk mund t’i korrigjojë.

Shënim:

“Çdo qendër trajnuese profesionale ka një parim të ndryshëm pas trajnimit. Shumë qendra nuk ofrojnë praktikë në modelin e vullnetarëve dhe mund të lënë edhe të trajnuarit pa mbikëqyrje për periudha më të gjata, duke e bërë kursin më të shkurtër. Metoda jonë është që të jemi atje me ju, që nga fillimi deri në fund te trajtimit dhe t’ju lejojmë te punoni derisa të jemi të sigurt që mund të vazhdoni vetë. Kjo kërkon angazhim më të madh nga mësuesit, por kjo është mënyra më e mirë për të siguruar që të dy, studentët dhe modeli vullnetar i tyre janë plotësisht të kënaqur. Kjo metodë e përgatitjes online filloi në vitin 2020. Përvojat tona tregojnë se kjo është mënyra më e mirë dhe më efikase e trajnimit. Në lidhje me komunitetin tone ju mund te na gjeni ne Facebook ku mund te ndani fotot e punës ose përvojave tuaja me ne dhe me koleget tuaj.

Akademia jonë ofron mbështetje plotësisht falas pas kursit, kjo do të thotë që sa herë që zhvillojmë kurse trajnimi ne qytetet tuaja, jeni te lirë të ndjekin kursin (megjithatë, nuk keni të drejtë të punoni në modele vullnetarësh). Duke mbajtur kontakt me Akademinë dhe Mjeshtrit do ta përmirësoni tekniken tuaj Microblanding në çdo kohë, me kusht që të ndiqni këshillat tona dhe të dëgjoni sugjerimet tona se ne jemi këtu për t’ju ndihmuar që të jeni artisti me i mirë që mundeni.”

eeaworldwide@gmail.com

 

SERBIA

+381 65 2063 554 | EEAEEA

 

EU

+46 735 009 692 | EEAEEA

 

SWEDEN

+46 79 3492 434 | EEAEEA