Om Oss

Europeiska estetiska akademin har grundats i syfte att vidga och förbättra kunskap inom estetikområdet.

Sedan många år har vår mission varit att överföra och dela med oss av vår kunskap i skönhetsområdet.

Medan vi strävar efter ett kontinuerligt framsteg bemödar vi också oss att hålla jämna steg med de nyaste teknikerna och metoderna.

Det är därför som vi ständigt vidgar vårt utbud av tjänster, för att försäkra att du är den bästa på marknaden och att du fullföljer kursen med ett leende på läpparna.

Efter kursen håller vi kontakt med artisterna världen runt, allt i syfte att göra dig till den bästa på marknaden.

Våra kurser är flexibla och är utformade på ett sådant sätt att de skulle möjliggöra eleverna att lära sig nya tekniker eller förbättra sina kunskaper och färdigheter, och vi syftar till att göra utbildnings- och inlärningsprocessen så enkel som möjligt, samt till att överföra våra kunskaper och färdigheter som vi har förvärvat i många år.

Vi fokuserar oss lika mycket på varje elev, så att de kan uppfylla alla krav för att få vårt certifikat.

Enligt vår erfarenhet har det aldrig visat sig att samarbete mellan oss och eleverna upphör efter att de har fått sina certifikat, utan tvärtom: det utgör början av ett fruktbart samarbete.

Våra mål

Klientnöjdhet eftersom alla dina klienter är viktigaste. NÖJD KLIENT – NÖJD ELEV!

Kontakthållande och upprättande av samarbete med våra elever.

Skapande av de bästa yrkesmännen inom estetikområdet.

eeaworldwide@gmail.com

 

SERBIA

+381 65 2063 554 | EEAEEA

 

EU

+46 735 009 692 | EEAEEA

 

SWEDEN

+46 79 3492 434 | EEAEEA